Loading color scheme

Pellet bez certyfikatu? Nie ryzykuj!

Pellet bez certyfikatu

Kupujesz tani pellet bez certyfikatu? Może Cię to naprawdę drogo kosztować...

Na rynku pelletu drzewnego możemy znaleźć pellety przeróżnego rodzaju i przeróżnej jakości. Iglaste, liściaste, mieszane, z certyfikatem ENplus, z certyfikatem DINplus i także, te bez żadnego certyfikatu.

W morzu ofert wiele osób zadaje sobie pytanie - jak kupić pellet naprawdę dobrej jakości?

Bardzo często o wyborze pelletu decyduje jego cena, niestety jest to najczęściej bardzo niebezpieczna pułapka, bowiem za niską ceną pelletu niemal zawsze stoi także jego zła lub wręcz fatalna jakość.

 

W wielu przypadkach o tym, że kupowaliśmy złej jakości pellet możemy przekonać się dopiero po czasie, gdy poważnej awarii ulegnie nasz kocioł, co dzieje się najczęściej wtedy, gdy pellet zawiera zbyt duże ilości azotu, krzemionki lub inne chemiczne dodatki, których nie widać gołym okiem.

Pellety bez certyfikatu posiadają najczęściej także słabą wartość opałową co skutkuje nieosiąganiem przez kocioł temperatury zadanej i niedogrzewaniem budynku. Znacznie gorsza jest także wytrzymałość mechaniczna, co powoduje rozpadanie się pelletu w podajniku i zapychanie go trocinami. 

Pellety niecertyfikowane to przysłowiowy "kot w worku", zawierają one często także różnego rodzaju domieszki chemiczne, sztuczne lepiszcza, kleje i inne pozostałości produkcji meblowej. Powoduje to drastycznie przyspieszone zużycie kotła i palnika, jest także bardzo częstą przyczyną korozji chemicznej i poważnych uszkodzeń.

Czy jest więc prosty sposób na zakup dobrej jakości pelletu drzewnego?

Tak! Wystarczy kupować wyłącznie pellet certyfikowany!

Mimo, że w Polsce nie ma na chwilę obecną żadnych norm krajowych dla jakości pelletu, to podobnie jak na całym świecie stosuje się u nas międzynarodowy system jakości pelletu drzewnego ENplus. To istniejący od 2011 roku, wiodący na świecie system certyfikacji pelletu drzewnego, który umożliwia szybką i pewną weryfikację jego jakości. 

Certyfikat ENplus jest 100% gwarancją wysokiej jakości pelletu oraz bezpieczeństwa jego stosowania, zarówno dla urządzenia grzewczego jak i użytkownika.

Gwarantuje on, że kluczowe parametry pelletu takie jak wartość opałowa, zawartość wilgoci i popiołu, wytrzymałość mechaniczna, gęstość nasypowa oraz zawartość różnego rodzaju dodatków są zgodne z międzynarodową normą ISO 17225-2, co w procesie certyfikacji oraz późniejszych regularnych kontroli musi zostać każdorazowo potwierdzone badaniami laboratoryjnymi.

Wielu producentów kotłów, piecyków i kominków na pellet zastrzega w warunkach gwarancji urządzeń grzewczych konieczność stosowania wyłącznie certyfikowanych pelletów, co zapewnia optymalną i bezpieczną pracę urządzenia przez długie lata. Nieprzestrzeganie tych zapisów jest najczęstszą przyczyną nie tylko uszkodzenia kotła, ale także utraty praw gwarancyjnych na urządzenie!

System ENplus rozróżnia 3 klasy pelletu drzewnego: A1, A2 i B.

Określają one z jakiego surowca dany pellet można wyprodukować oraz parametry jakie powinien on spełniać.

Najlepsze na świecie pellety klasy A1 mogą być wyprodukowane wyłącznie z drewna okrągłego oraz niezanieczyszczonych chemicznie pozostałości po produkcji z przemysłu przetwarzającego drewno. Pellet klasy A1 ma także najbardziej "wyśrubowane" parametry spośród wszystkich klas pelletu i są to:

✅ wartość opałowa minimum 4,6 kWh/kg
✅ średnica od 6 do 8mm (z tolerancją 1mm)
✅ długość od 3,15 do 4mm
✅ zawartość pyłu i granulatu o długości poniżej 3,15mm nie może przekraczać 0,5% (w workach 15 - 30kg) oraz 1% w pellecie luzem
✅ gęstość nasypowa od 600 do 750kg
✅ wilgotność maksimum 10%
✅ wytrzymałość mechaniczna minimum 98%
✅ zawartość popiołu maksimum 0,7%
✅ temperatura topnienia minimum 1200 oC

Pellety klasy A2 mogą być wyprodukowane z całego drzewa (bez gałęzi), drewna okrągłego, pozostałości potartacznych oraz niezanieczyszczonych chemicznie pozostałości po produkcji z przemysłu przetwarzającego drewno.

Większość parametrów pokrywa się z klasą A1, istotnie większa jest jedynie zawartość popiołu (maksimum 1,2%) oraz nieznacznie mniejsza wytrzymałość mechaniczna (minimum 97,5%).

Pellety klasy B mogą być produkowane dodatkowo z niezanieczyszczonego drewna poużytkowego, oraz pozostałego surowca drzewnego z lasów i plantacji.

Od klasy A2 pellety klasy B różnią się głównie większą dopuszczalną zawartością popiołu (maks. 2%).

Po czym poznać, że kupujemy certyfikowany pellet?

Na pewno nie po tym, że sprzedawca twierdzi, że spełnia on wymogi klasy A1, czy A2, co niestety jest bardzo częstą praktyką oszustów! Inne częste praktyki, to oznaczanie worków symbolem A1 bez logo ENplus oraz numeru certyfikatu lub przedstawianie klientowi wyników badań, których autentyczności nie jest on w stanie zweryfikować.

Pellet z autentycznym i ważnym certyfikatem możemy zawsze łatwo i szybko zweryfikować samemu!

Na worku takiego pelletu powinno być wyraźnie widoczne logo ENplus wraz z oznaczeniem klasy danego pelletu oraz indywidualnym numerem certyfikatu.

Autentyczność i ważność certyfikatu należy zawsze przed zakupem zweryfikować na stronie internetowej ENplus, w zakładce certyfikacja 👉 https://enplus-pellets.eu/pl/

Certyfikaty zaczynające się od cyfry 0 sprawdzamy w zakładce "Producent", certyfikaty zaczynające się od cyfry 3 sprawdzamy w zakładce Sprzedawca.

Co bardzo istotne, należy upewnić się także co do tego, że dany certyfikat ma status "aktywny", bowiem w procesie corocznego odnowienia certyfikatu może on zostać zawieszony lub wycofany, jeśli dany producent lub sprzedawca negatywnie przejdzie proces audytu.

Również wzór graficzny worka w jakim sprzedawany jest pellet musi być zatwierdzony w trakcie certyfikacji i jest możliwy do weryfikacji na stronie ENplus.

Pellety posiadające certyfikat ENplus podlegają bardzo restrykcyjnej kontroli na każdym etapie życia produktu – od pochodzenia surowca, przez cały proces produkcji, magazynowania i transportu, aż po sprzedaż do końcowego nabywcy.

Na dzień dzisiejszy w Polsce spośród setek producentów i sprzedawców pelletu jedynie 47 producentów oraz 36 dystrybutorów spełnia restrykcyjne wymogi międzynarodowego systemu ENplus, gwarantujące najwyższą jakość pelletu drzewnego.